Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Evropa hledá dalšího EAPC Early Researcher Award Winner – Evropská asociace pro paliativní péči hledá mladého vědce, badatele

Evropa hledá dalšího EAPC Early Researcher Award Winner – Evropská asociace pro paliativní péči hledá mladého vědce, badatele

EAPC Early Researcher Award Winner!

Evropa hledá dalšího EAPC Early Researcher Award Winner – Evropská asociace pro paliativní péči hledá mladého vědce, badatele.

Stejně jako na předchozích EAPC kongresech, Evropská asociace pro paliativní péči chce ocenit vynikajícího mladého vědce a lékaře za jejich přínos pro paliativní medicínu.

Cílem ocenění je podpořit osobní rozvoj lékaře v budoucí kariéře.

Vybráni budou celkem 3 nejlepší. Kandidát, který se umístí na prvním místě bude pozván k prezentaci své práce na 13. světovém EAPC kongresu, který se uskuteční v květnu 2013 v Praze. Ubytování, cestovní náklady a registrační poplatek kongresu jsou pro vítěze zahrnuty v ocenění.

Další dva vítězní kandidáti získají registrační poplatek na kongres zdarma a budou veřejně oceněni na kongresových webových stránkách.

Prosíme o pečlivé uvážení kandidátů vzhledem k možnosti prezentace v angličtině při EAPC kongresu 2013.

Přihlášky musí být odeslány nejpozději do 30. listopadu 2012 a ne později než do 17 hod.

Těšíme se na Vaší účast

EAPC head office

Pozvánka ke stažení.


Dear Ass. CSPM, A large part of Europe is in search of the summer – the whole Europe is searching for the next EAPC Early Researcher Award winner!

As at past congresses, the EAPC would like to honour outstanding young (novice) scientists and clinicians for their outstanding contributions to palliative care. The award aims to highlight their personal career development and their potential for the future. The successful candidate will be asked to give a plenary lecture at the 13th EAPC World Congress to.

Three award winners will be selected. The winner of the first place will be invited to present his/her work to an international audience by giving a plenary lecture at the 13th EAPC World Congress being held in Prague, Czech Republic in May/June 2013. Travel cost, accommodation and registration fee will all be covered. The next two place winners will be publicly honoured at the congress and on the congress homepage. The EAPC will be happy to cover their registration fee.

We invite you to read the reports of this year’s ERA winners at the EAPC Blog.

In making your nomination, please make sure that your candidate agrees to be nominated and to give a plenary lecture in English. For more information on the Early Researcher Award click here.

Please use the following link to get into the ONLINE Application for the Early Researcher Award.

Application should be submitted online no later than 5pm, November 30, 2012.

We are looking forward to your nomination!Kind regards,

EAPC head office

Invitation.Zobrazit vše