Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Informace České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Informace České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Výborová schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2010 v Rožnově pod Radhoštěm, schválila udělování pamětní medaile doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc. významným českým i zahraničním traumatologům za celoživotní úsilí v rozvoji úrazové chirurgie.Zobrazit vše