Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Informace k časopisům

Informace k časopisům

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně nakladatelů u níže uvedených časopisů z důvodů odchodu od nakladatelství Mladá fronta, a.s.

Společnost Care Comm s.r.o. je novým nakladatelem pro časopisy:

 • Česká gynekologie
 • Acta Chirurgiae Plasticae
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství
 • Transfuze a hematologie dnes
 • Otorinolaryngologie a foniatrie

Kontakt : predplatne@carecomm.cz

Společnost EEZY Publishing, s.r.o. je novým nakladatelem pro časopis:

 • Česká revmatologie

Kontakt: konarik@eezy.cz

Společnost Galén, s.r.o.  je novým nakladatelem pro časopis:

 • Geriatrie a gerontologie

Kontakt: prihonska@galen.cz  

Společnost Prager Publishing - LD s.r.o. je novým nakladatelem pro časopisy:

 • Česko–slovenská pediatrie
 • Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
 • Pracovní lékařství
 • Praktický lékař
 • Revizní a posudkové lékařství

Databázi předplatitelů a předplatné dále spravuje Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP.

Kontakt: nto@cls.cz  Zobrazit vše