Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Informace o založení Sekce ATLS při ČSÚCH

Informace o založení Sekce ATLS při ČSÚCH

Sekce ATLS při České společnosti úrazové chirurgie (ČSÚCH) si klade za cíl stát se multioborovou platformou pro prosazování principu koordinované péče o úrazové pacienty, zejména na urgentních příjmových odděleních nemocnic, vyjádřeném v učení a rozšiřovaném prostřednictvím kurzů Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS®).
Motivací k členství v sekci ATLS.CZ by mělo být zejména odhodlání k aktivnímu prosazování učení v praxi a výuce na mateřském pracovišti, v rámci vlastní odbornosti a při všech vhodných příležitostech, zejména pak jako lektor ATLS kurzů v České republice.
ATLS® je ze strany American College of Surgeons licencovaný kurz pro lékaře pracující v týmu ale i samostatně v rámci vstupního ošetření závažně zraněných pacientů, zejména na urgentních příjmech nemocnic. Principy jsou platné i pro přednemocniční péči.
Cílem kurzů, jejichž zahájení je v České republice plánováno v roce 2011, je praktická výuka norem multidisciplinární péče v reanimační fázi závažných zranění na základě priorit daných patofyziologií těchto stavů. Uvedený kurz je celosvětově uznáván jako momentálně nejkvalitnější nástroj k dosažení tohoto cíle.

Aktuální informace: www.csuch.cz


Zobrazit vše