Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Informace z bulletinu Pediatrické společnosti ČLS JEP 8/2009 - sdružení Human World

Informace z bulletinu Pediatrické společnosti ČLS JEP 8/2009 - sdružení Human World

Zpráva občanského sdružení Human World: Nově založeno občanské sdružení Human World usiluje o zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici. Naším cílem je pomoci zřizovat nebo renovovat dětské koutky na nemocnicích, dále umožňovat návštěvy klaunů na dětských lůžkových odděleních nemocnic. Pokud víte o nemocnici, která by ráda využila služeb sdružení, ohlaste se na adrese dětský koutek, kdekoli v České republice, anebo která by měla zájem o projekt nemocničních klaunů, neváhejte ji prosím na nás odkázat. Kontakt: Marianne Frippiat, Human W orld, Malá Štupartská 7, 110 00 Praha 1 www.humanworld.cz, Tel.: 226 227569, Fax: 226 227 565, Skype: mfbumanworld, Více informací najdete na internetových stránkách našeho sdružení: Human World-Malá Štupartská 7-110 00 Praha 1 www.humanworld.cz, Tel.: 226 227 569, Fax: 226 227 565, Skype: mfbumanworld, www.humanworld.cz


Zobrazit vše