Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Informace zdravotnickým zařízením o nákaze virem H1N1

Informace zdravotnickým zařízením o nákaze virem H1N1

Vzhledem k závažnosti šíření nákazy virem H1N1 zveřejňuje ČLS JEP doporučení k postupu v případě podezření na infekci H1N1vydaná hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. a jeho spolupracovníky.

Doporučený postup ke stažení zde.

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.


Zobrazit vše