Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Klinickofarmaceutická péče v paliativní medicíně

Klinickofarmaceutická péče v paliativní medicíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím srdečné pozvání k účasti na 2. KONGRESU ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE, který se bude konat ve dnech 5. – 6. října 2012 v Praze, v hotelu Olympik ARTEMIS.

2. kongresem naší společnosti pokračujeme v tradici každoročních setkávání klinických farmaceutů pod záštitou ČLS JEP.

Tematicky je 2. kongres ČOSKF zaměřen na klinickofarmaceutickou péči v paliativní medicíně, především u onkologických pacientů.

Akce je určena pro klinické farmaceuty a lékárníky se zájmem o klinickou farmacii, vítaní jsou i účastníci z řad lékařů. Mezi pozvanými řečníky jsou vedoucí osobnosti české klinické farmacie, paliativní medicíny a onkologie.

Věříme, že Vás naše další setkání osloví stejně jako první kongres. Těšíme se na setkání s Vámi jako přednášejícími nebo účastníky.

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová, prezidentka kongresu

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., vědecký sekretář

Podrobnější informace a registraci naleznete na www.coskf.cz.Zobrazit vše