Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR

Ve složce PRACOVNÍ SKUPINY na naší webové stránce byla zřízena rubrika Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR, v níž budeme poskytovat informace k práci této důležité komise. Předsedou této komise je JUDr. Jakub Král, Ph.D. (jk@jakubkral.eu), zástupci za ČLS JEP jsou v této komisi:

V roce 2019 dosud komise projednala:

  • postup zařazování nových úhradových skupin a zařazování do úhradové skupiny nekategorizovaných (jsou zpracovány formuláře pro podání),
  • podané návrhy na doplnění kategorizačního stromu (zatím bez formálního výstupu), podklady budou předloženy dle definovaných formulářů;
  • SVPZP zahájilo jednání o doplnění a úpravu úhradových skupin pro DUPV, první návrh (stávající úhradové skupiny převést na neinvazivní a doplnit jednu úhradovou skupinu jako invazivní dle kódu 9990425) je nepřijatelný, proběhne další jednání.

UPOZORNĚNÍ: Termín společného jednání k DUPV plicní ventilace je dle poslední informace 13. 5. 2019 od 16 hod. na VZPZobrazit vše