Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrh na udělení Čestného členství a Čestné medaile ČLS JEP

Návrh na udělení Čestného členství a Čestné medaile ČLS JEP

prof. MUDr. Jan HOŘEJŠÍ, DrSc. ČLEN OD 1968

Čestný člen Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP od roku 2002.

Návrh podává: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., předseda Spolku českých lékařů v Praze

Termín předání: květen 2015 

prof. MUDr. Jan ŠTĚPÁN, DrSc. ČLEN OD 1966

Čestný člen České revmatologické společnosti ČLS JEP od roku 2010, čestný člen Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP od 2006, čestný člen České společnosti klinické biochemie od roku 2010.

Návrh podává: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP

Termín předání: 5. 6. 2015, XI. Slapské symposium ČRS ČLS JEP

 

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

prof. MUDr. Miroslav HIRT, CSc. ČLEN OD 1994

Čestný člen České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP od roku 2012.

Návrh podává: doc. MUDr. František Vorel, CSc., předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP

Termín předání: 22. 4. 2015, hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou

doc. MUDr. František ŠRAM, CSc. ČLEN OD 1963

Čestný člen České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP od roku 2000.

Návrh podává: prof. MUDr. Pavel Komínek, PhD., MBA, vědecký sekretář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Termín předání: 7. - 11. 6. 2015, 3. kongres Evropské ORL-HNS společnosti; 6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku; 77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha

 

Zlatá mediale ČLS JEP – návrh na udělení

prof. MUDr. Jan BETKA, DrSc. ČLEN OD 1978

Čestný člen České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP od roku 2011, čestný člen Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP od roku 2000.

Návrh podává: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, vědecký sekretář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Termín předání: 3. 12. 2015, 55. otologický den, Praha

 

Návrhy byly předsednictvem schváleny.Zobrazit vše