Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile a čestného členství ČLS JEP (3. schůze předsednictva) - 9.3.2011

Návrhy na ocenění - udělení medaile a čestného členství ČLS JEP (3. schůze předsednictva) - 9.3.2011


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal DrSc.
(24.01.1931, člen ČLS JEP od 2006, čestné členství OS uděleno 28. 6. 2006)
Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ ČLS JEP
Předání: 16. Kubátův podologický den, LD 26.3.2011

► MUDr. Jiří Jedlička
(22.02.1941, člen ČLS JEP od 1976, čestné členství OS uděleno 1. 11. 2006)
Žádost podává: Doc. MUDr. Frantisek Salajka, CSc., člen výboru ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: 23.6.2011, Plzeň

► Dr. med. Paul Jerie
Za dlouholetou práci v redakční radě Časopisu lékařů českých
Žádost podává: Prof.. MUDr. Jiří Horák, CSc., vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých

► prof. MUDr. Pavel Barták DrSc.
Za dlouholetou práci v redakční radě Časopisu lékařů českých
Žádost podává: Prof.. MUDr. Jiří Horák, CSc., vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

►prof. MUDr. Jaromír Kolář DrSc.
(30.07.1926, člen ČLS JEP od 1953, čestné členství OS 28. 6. 2006, medaile udělena 1. 1. 2001)
Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ ČLS JEP
Předání: 16. Kubátův podologický den, LD 26.3.2011Zobrazit vše