Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (1. schůze předsednictva) – 4. 1. 2012

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (1. schůze předsednictva) – 4. 1. 2012

Doc. Ing. Josef Novotný, CSc.

Narozen: 29. 5. 1942

Žádost podává: Prof. MUDr. Jiří Petra, Ph.D. (předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP).

Předání: 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, 2. - 3. 3. 2012, Hradec Králové.Zobrazit vše