Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (10. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (10. schůze předsednictva)


Čestné medaile ČLS JEP – návrhy na udělení

► MUDr. Augustin Jan
(03.07.1938, člen od roku 1967, čestrný člen OS od roku 2005)
► prof. MUDr. Šejda Jan, DrSc.
(05.12.1934, člen od roku 1968, čestrný člen OS od roku 1997) - žádosti podává MUDr. Pavla Křížová, CSc. předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii


►prof. MUDr. Jiří Dvořák
(22.11. 1948) - žádost podává MUDr. I. Pfeifer (MZ ČR)


Čestné členství ČLS JEP – návrhy na udělení

► Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
(13.12.1928, člen od roku 1971, čestný člen OS od roku 1997, udělena medaile ČLS JEP 2005) - žádosti podává MUDr. Pavla Křížová, CSc. předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologiiZobrazit vše