Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (10. schůze předsednictva) – 7. 12. 2011

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (10. schůze předsednictva) – 7. 12. 2011

Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

Narozen: 15. 01. 1942

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP)

Předání: Konference Třeboň 2012, dne 9. 1. 2012.Zobrazit vše