Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (3. schůze předsednictva) – 7. 3. 2012

Návrhy na ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (3. schůze předsednictva) – 7. 3. 2012

Čestná medaile ČLS JEP

Doc MUDr. Eva Pařízková, CSc.

Narozena: 29. 3. 1942

Žádost podává: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. (předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP).

Předání: Hradec Králové, 20. 3. 2012

 

Čestné členství ČLS JEP

Doc. Ing. Josef Novotný, CSc.

Narozen: 29. 5. 1942

Žádost podává: Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP).

Předání: 7. mezinárodní konference Nejnovější trendy radioterapie, Nemocnice Na Homolce v Praze, 4. 4. 2012.

           


Zobrazit vše