Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění – Udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (4. Schůze předsednictva) – 4. 4. 2012

Návrhy na ocenění – Udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (4. Schůze předsednictva) – 4. 4. 2012

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

►  Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

(nar. 13. 6. 1942, čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 2012)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Martin, SR, 24. 5. 2012

 

►  Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

(nar. 8. 10. 1922, čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 1997)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Praha, 11. 10. 2012

 

  Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

(nar. 8. 7. 1952, čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 2002)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Brno, září 2012

 

  Doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc.

(nar. 1. 4. 1947, čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 2007)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Brno, září 2012

 

  MUDr. Miroslav Procházka

(nar. 27. 7. 1961, čestný člen SPVLM ČLS JEP je od roku 2001)

Žádost podává:  Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. (předseda Spol.pro využ.laseru v med.  ČLS JEP).

Předání: 2. 6. 2012, konference společnosti

 

  JUDr. Přemysl Frýda

(nar. 7. 5. 1954, čestný člen SPVLM ČLS JEP je od roku 2003)

Žádost podává:  Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.  (předseda Spol. pro využ. laseru v med. ČLS JEP).

Předání: 2. 6. 2012, konference společnosti

   

ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

  MUDr. Marcela Lukášová

(nar. 18. 3. 1932, čestná členka ČHS ČLS JEP je od roku1998, držitelka medaile od roku 1992)

Žádost podává: Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. (předseda České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Praha, 11. 10. 2012

 

  Prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc.

(nar. 24. 4. 1932, čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 1997)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Olomouc, 24. – 26. 6. 2012

 

  Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

(nar. 25. 7. 1950, čestný člen SPVLM ČLS JEP je od roku 2007, držitel medaile od roku 2010)

Žádost podává: MUDr. Miroslav Procházka (místopředseda  Spol.pro využ.laseru v med. ČLS JEP).

Předání: 2. 6. 2012, konference společnosti

 


Zobrazit vše