Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění – Udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (5. schůze předsednictva) – 2. 5. 2012

Návrhy na ocenění – Udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (5. schůze předsednictva) – 2. 5. 2012

►  Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.

(držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2010)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (předseda SČL ČLS JEP v Praze).

Předání: 6. 6. 2012, Praha

 

►  Dr. Med. Hartmunt Stöckle

(čestný člen SČL ČLS JEP je od roku 1996)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (předseda SČL ČLS JEP v Praze).

Předání: 6. 6. 2012, Praha

 

►  Prof. Dr. Med. Jürgen Zehner

(čestný člen SČL ČLS JEP je od roku 1996)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (předseda SČL ČLS JEP v Praze).

Předání: 6. 6. 2012

   

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

►  RNDr. Petr Petráš, CSc.

(nar. 13. 6. 1942, čestný člen SEM ČLS JEP je od roku 2008)

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně Spol. pro epidemiologii a biologii ČLS JEP).

Předání: Harrachov,  18. 9. 2012

 

►  Dr. Med. Wolf von Römer

(čestný člen SEM ČLS JEP je od roku 2001, čestný člen ČLS JEP je od roku 2007)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (předseda SČL ČLS JEP v Praze).

Předání: 6. 6. 2012

   

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

(nar. 4. 12. 1947, čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 1998, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2006)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Olomouc, 25. 6. 2012

     

►RNDr. Eva Aldová, CSc.

(nar. 21. 11. 1922, čestná členka SEM ČLS JEP je od roku 2007)

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP).

Předání:  2012

   


Zobrazit vše