Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (6. schůze předsednictva) - 22.6.2011

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (6. schůze předsednictva) - 22.6.2011


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► Doc. MUDr. Miluše Havlová CSc.
(25.03.1943, člen ČLS JEP od 1968, čestné členství OS od 6.10.2008)
Žádost podává: Doc. MUDr.Hana Ošlejšková, Ph.D. (předsedkyně) a prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., (vědecký sekretář) SPOLEČNOST DĚTSKÉ NEUROLOGIE
Předání: Konference o multidisciplinární péči o pacienty s nervosvalovým onemocnění (16.-18.9.2011, České Budějovice)

► prof. MUDr. Lubomír Faltýnek DrSc.
(11.05.1926, člen ČLS JEP od 1952, čestné členství OS 30.10.2001)
Žádost podává: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (předseda), prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. (místopředseda) ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
Předání: Otologický den (1.12.2011, Hradec Králové)


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka DrSc.
(10.06.1926, člen ČLS JEP od 1960, čestné členství SL v Plzni od 1.1.1994, medaile udělena 1. 1. 2006)
Žádost podává: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP
Předání: Morfologický večer SL v Plzni, 8.6.2011Zobrazit vše