Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (7. schůze předsednictva) – 5. 9. 2012

Návrhy na ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (7. schůze předsednictva) – 5. 9. 2012

Čestná medaile ČLS JEP:

 • MUDr. Hana Stankušová, CSc.
  (čestná členka SROBF je od roku 2007)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. (předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky  ČLS JEP)
  Předání: 21. 9. 2012, Nový Jičín
 • Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
  (čestný člen ČRS ČLS JEP je od roku 2001)
  Žádost podává: Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA (předseda České radiologické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 10. 10. 2012, Olomouc
 • Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
  (čestný člen ČRS ČLS JEP je od roku 2001)
  Žádost podává: Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA (předseda České radiologické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 10. 10. 2012, Olomouc
 • Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
  (čestný člen ČRS ČLS JEP je od roku 2002)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 19. 9. 2012 (bez udání místa)
 • emeritní prim. MUDr. Erich Novák
  (čestný člen ČPS ČLS JEP je od roku 2002)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. (předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 4. 10. 2012, Liberec
 • emeritní prim. MUDr. Václav Mendl – in memoriam
  (čestný člen ČPS ČLS JEP byl od roku 2000)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. (předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 4. 10. 2012, Liberec
 • Garry Edwards
  Žádost podává: Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. (předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 4. 10. 2012, Liberec

Čestné členství ČLS JEP:

 • Doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc.
  (čestný člen SPKF ČLS JEP je od roku 2002)
  Žádost podává: RNDR. Eva Tvrzická, CSc. (vědecký sekretář Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP)

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP:

 • Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
  (čestný člen ČCHS ČLS JEP je od roku 1999, držitel čestné medaile je od roku 2006, čestný člen ČLS JEP je od roku 2011)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP)
  Předání: 12. 9. 2012, Košice


Zobrazit vše