Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (8. schůze předsednictva) – 18. 10. 2011

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (8. schůze předsednictva) – 18. 10. 2011

Čestná medaile ČLS JEP – návrhy na udělení:

  • Prim. MUDr. Jiří Bakala

(19. 04. 1946, člen ČLS JEP od 1971, čestné členství SL ČLS JEP Zlín, 26. 01. 2006) 

Žádost podává: MUDr. Jan Šternberský, CSc., (vědecký tajemník SL Zlín)

Předání: Schůze SL Zlín (15. 12. 2011)

  •  Doc. RNDr. Milan Horváth CSc.

(08. 12. 1921, člen ČLS JEP od roku 1953, čestné členství Společnosti psychosomatických integrací ČLS JEP, 01. 01. 1994)

Žádost podává: MUDr. Pometlová Marie CSc., (vědecký sekretář společnosti SPI ČLE JEP)

Předání: Lékařský dům, Praha (09. 12. 2011)Zobrazit vše