Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (9. schůze předsednictva) – 2. 11. 2011

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (9. schůze předsednictva) – 2. 11. 2011

Čestné členství ČLS JEP – návrhy na udělení:

  • Prof. Dr. med. Meinhard Classen

narozen: 12. 08. 1936

Žádost podává: Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD., předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Předání: 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu, 9. 12. 2011, Congress Hotel Clarion Praha.Zobrazit vše