Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (1. schůze předsednictva) - 3.2.2010

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (1. schůze předsednictva) - 3.2.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► Doc. MUDr. Anna Součková, CSc. (10.02.1935, četné členství OS od 16. 12. 2008, členka ČLS JEP od 1990)

► Prof. MUDr.Bohuslav Korych, CSc. ( 11.04.1930, čestné členství OS 24. 1. 2001, člen ČLS JEP od roku 1981)

Žádosti podává Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP – prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc., předseda SLM ČLS JEP

Předání ocenění: 20.2.2010 2.výroční zasedání SLM ČLS JEP v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce.

► Prof. MUDr. Michele Masellis (Palermo, Itálie) (1935, čestné členství OS 1993)

Žádost podává Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP – prof. MUDr. Radana Königová, CSc., předsedkyně ČSPM ČLS JEP

Předání ocenění: 8.5.2010, Lékařský důmZobrazit vše