Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (10. schůze předsednictva) - 23.12.20009

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (10. schůze předsednictva) - 23.12.20009


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení


► prof. MUDr. Mařatka Zdeněk DrSc.
(27.06.1914, člen od roku 1970, čestné členství OS od roku 1992)


► prof. MUDr. Bartoš Vladimír DrSc.
(20.05.1929, člen od roku 1959, čestné členství OS od roku 2000)


► Doc. MUDr. Kotrlík Jan CSc.
(03.02.1929, člen od roku 1959, čestné členství OS od roku 1999)


► MUDr. Komárková Olga CSc.
(09.09.1929, členka od roku 1962, čestné členství OS od roku 2000)


► Doc. MUDr. Jirásek Václav CSc.
(12.08.1929, člen od roku 1960, čestné členství OS od roku 2000)


► MUDr. Huslarová Alenka
(02.09.1929, členka od roku 1969, čestné členství OS od roku 2000)


► prof. MUDr. Frič Přemysl DrSc.
(31.03.1929, člen od roku 1959, čestné členství OS od roku 2000)


► prof. MUDr. Fixa Bohumil DrSc.
(18.06.1929, člen od roku 1960, čestné členství OS od roku 2000)


► Doc. MUDr. Slezák Zdeněk CSc.
(18.08.1929, člen od roku 1957, čestné členství OS od roku 1994)

Žádosti podává Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. ,předseda ČGPS ČLS JEP Předání: 9.12.2009, Český gastroenterologický kongres v PrazeZobrazit vše