Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (2. schůze předsednictva) - 3.3.2010

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (2. schůze předsednictva) - 3.3.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► Jana Korandová (21.7.1955, četné členství OS od 2.11.2001, členka ČLS JEP od 1995)

► prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř DrSc. (21.05.1933, četné členství OS od 1. 1. 1994, člen ČLS JEP od 1965)

Žádosti podává Česká revmatologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Vencovský Jiří DrSc., předseda ČRS ČLS JEP

► prof. MUDr. Petr Goetz DrSc. (05.07.1937, četné členství OS od 5. 6. 2007, člen ČLS JEP od 1962)

Žádost podává Společnost lékařské genetiky ČLS JEP – RNDr. Alexandra Oltová, vědecký sekretář SLG ČLS JEP Předání ocenění: 24.3.2010, Kaprasův den, Lékařský dům

► MUDr. Oldřich Hausner (06.11.1930, četné členství OS od 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1959)

Žádost podává Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP – MUDr. Pavla Křížová, předsedkyně SEM ČLS JEP Předání ocenění: 15.9.2010, Pečenkovy dny, České BudějoviceZobrazit vše