Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (3. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (3. schůze předsednictva)

MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení


MUDr. Karel Staněk
(17.04.1943, člen ČLS JEP od roku 1972) - Žádost podává prim. MUDr. Jindřich Charouzek – předseda SL Tábor ČLS JEP.


prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc.
- Žádosti podává prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. člen výboru Maxillofaciální chirurgie ČLSJEP, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFNZobrazit vše