Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (5. schůze předsednictva) - 23.6.2010

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (5. schůze předsednictva) - 23.6.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. mult. (1. 9.1936, čestné členství OS 29.4.2009) Žádost podává Česká hepatologická společnost – Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. – předseda ČHS ČLS JEP Předání: 18.9.2010 v Praze po přednášce prof. Holého v rámci Hepatology Meeting


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení
► prof. MUDr. Karel Smetana DrSc. (28.10.1930, čestné členství OS 10. 6. 1996, medaile 2006) Žádost podává Česká hematologická společnost – prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – vědecký sekretář ČHS ČLS JEP Předání: 14.10.2010, PHD

► prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc. (07.05.1939, čestné členství OS 10. 1. 2000, medaile 2004) Žádost podává Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii - prof. MUDr. Vladimír Geršl, DrSc. – předseda ČSEKFT ČLS JEP Předání: bude upřesněnoZobrazit vše