Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (5. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (5. schůze předsednictva)


MUDr. Jindřich Prokop
(14.10.1923, člen ČLS JEP od roku 1989) - Žádost podává doc. MUDr. František Salajka , CSc. – člen výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.


prof. MUDr. Daniela Pelclová CSc.
10.06.1953. člen ČLS JEP od roku 1993) - Žádost podává doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. – předseda výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP.Zobrazit vše