Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (6. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (6. schůze předsednictva)


prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
(24.06.1938, člen ČLS JEP od roku 1972, čestný člen OS od roku 1998) - Žádost podává prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP


prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
(22.10.1928, člen ČLS JEP od roku 1957, čestný člen OS od roku 1998) - Žádost podává doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. – předsedkyně Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP


prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc. – in memoriam
(9.7.1926, člen ČLS JEP od roku 1955, čestný člen OS od roku 1994) - Žádost podává doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. – předsedkyně České oftalmologické společnosti ČLS JEPZobrazit vše