Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (7. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (7. schůze předsednictva)


►prof. MUDr. Ivo Hána, CSc.
(11.03.1928, člen ČLS JEP od roku 1995, čestný člen OS od roku 2003) - Žádost podává Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. – předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP


►prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
(22.10.1943, člen ČLS JEP od roku 1981, čestný člen OS od roku 2004)
►prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.
(28.5.1928, člen ČLS JEP od roku 1973, čestný člen OS od roku 2003) - Žádosti podává prof. MUDr. J.Pokorný, DrSc. – předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP


►prof. Juan E. Mezzich,M.D., Ph.D.
(1945, předseda Světové psychiatrické společnosti) - Žádost podává prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. – předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP


► prof. MUDr. Jiří Veselý CSc.
(09.11.1953, člen ČLS JEP od roku 1986)
►Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc.
(18.8.1950, člen ČLS JEP od roku 1981) - Žádosti podává doc. MUDr. J. Měšťák, CSc. – člen výboru Společnosti plastické chirurgie ČLS JEPZobrazit vše