Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (8. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (8. schůze předsednictva)


► prof. Jacques Cheneau, MD

► prof. Tomasz Karski, MD, PhD

► prof. Georg Neff, MD

► prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
(23.07.1929, čestný člen OS Pediatrické od roku 1998 a Pneumologické od roku 2000)

- Žádosti podává Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEPZobrazit vše