Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (8. schůze předsednictva) - 7.10.20009

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (8. schůze předsednictva) - 7.10.20009


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. Dr. med. Dr.h.c. Thomas Ruzicka.
(12.1.1952) Žádost podává Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Petr Arenbegrer, DrSc. MBA Předání: 7.11.2009, V. kongres ČDS a SDS, aula Karolína, Praha
Čestné členství ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
(3.10.1929, medaile ČLS JEP udělena v roce 2005) Žádost podává Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – MUDr. Vladimír Dvořák Předání: 22.10.2009, vědecká konference, BratislavaZobrazit vše