Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva)

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva)


► Prof. MUD. Zdeněk Mareček, DrSc. (22.05.1938, člen ČLS JEP od roku 1969; čestný člen Hepatologické společnosti od roku 1994, čestný člen ČLS JEP od roku 1997). - žádost podávají prof. MUDr. Patr Hůlek,CSc. (předseda) a MUDr. Stanislav Plíšek, PH.D. (vědecký sekretář) České hepatologické společnostiZobrazit vše