Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva) - 8.12.2010

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva) - 8.12.2010


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

► Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (29.1.1951, člen ČLS JEP od 1977, čestné členství OS uděleno 30. 5. 2002, medaile ČLS JEP na návrh OS byla udělena 1. 1. 2006)
Žádost podává: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., vědecký sekretář PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: v únoru 2011, PrahaZobrazit vše