Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návštěva Slovenské lékařské společnosti u ČLS JEP v Praze

Návštěva Slovenské lékařské společnosti u ČLS JEP v Praze

Dne 30. května 2016 navštívila vedení ČLS JEP, z.s. delegace partnerské Slovenské lekárske spoločnosti za účelem pracovního jednání o další spolupráci a vzájemných vztazích.

Tradičně příjemného jednání se zúčastnili prezident SLS prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., PhDr. Želmíra Mácová a JUDr. Mária Mistríková, obě z ředitelství SLS.Zobrazit vše