Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Nové předsednictvo ČLS

Nové předsednictvo ČLS

29. ledna 2007 bylo zvoleno nové předsednictvo a revizní komise České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Většina členů původního předsednictva obhájila své pozice.

Novými členy se stali: MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Seznam aktuálních členů předsednictvaZobrazit vše