Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Novým předsedou ČLS JEP je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Novým předsedou ČLS JEP je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Složení předsednictva ČLS JEP:
(zvoleno na Sjezdu delegátů dne 28. ledna 2015)

Předseda:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Čestný předseda:

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

I. místopředseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

II. místopředseda:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

III. místopředseda:

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Vědecký sekretář:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Pokladník:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Členové:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

 

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

 

MUDr. Otto Herber

 

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

 

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

 

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Revizní komise

Předsedkyně:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Místopředseda:

prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Členové:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 

Usnesení Sjezdu delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně ke stažení zde [PDF]. 

 Zobrazit vše