Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ocenění – 2. schůze předsednictva – 13. 3. 2013

Ocenění – 2. schůze předsednictva – 13. 3. 2013

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

 • Prof. J. H. van Bemmel

(čestný člen Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP je od roku 1995)

Žádost podává: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., předseda Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

Předání: 17. 4. 2013, Praha

 • Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

(čestný člen České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je od roku 2009)

Žádost podává: Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., předseda České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Předání: 23. – 25. 5. 2013, Hradec Králové

 • Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

(čestný člen Spolku lékařů ČLS JEP v Praze je od roku 2012)

Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP

Předání: 8. 3. 2013, Praha

 • Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

(čestný člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP je od roku 2003)

Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP

Předání: 8. 3. 2013, Praha

 • Doc. Dr. Med. Kazimierz S. Kozlowski, M.R.A.C.R.

(čestný člen Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP je od roku 2006)

Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP

Předání: 8. 3. 2013, Praha

 • Doc. MUDr. Jan Malý, CSc.

Žádost podává: Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Předání: Praha

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

 • Prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

(čestný člen Chirurgické společnosti ČLS JEP je od roku 1994, České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP je od roku 2006)

Žádost podává: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP)

Předání: 3. 4. 2013, Plzeň

 • Doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc.

(držitelka čestné medaile je od roku 2007, čestná členka České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP je od roku 2013)

Žádost podává: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP (předseda České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP)

Předání : 22. 2. 2013, Praha

 • RNDr. Petr Petráš, DrSc.

(čestný člen Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii je od roku 2008, držitel čestné medaile je od roku 2012)

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP)

Předání : 19. 6. 2013, Praha

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

 • Prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc.

(čestný člen České hepatologické společnosti ČLS JEP je od roku 1994, čestný člen ČLS JEP je od roku 1997)

Žádost podává: Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSC. (předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP)

Předání : 16. 5. 2013, Karlovy Vary

 • Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

(čestná členka České hepatologické společnosti ČLS JEP je od roku 2003, držitelka čestné medaile je od roku 2003, čestná členka ČLS JEP je od roku 1998)

Žádost podává: Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSC. (předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP)

Předání : 16. 5. 2013, Karlovy VaryZobrazit vše