Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ocenění – 3. schůze předsednictva – 10. 4. 2013

Ocenění – 3. schůze předsednictva – 10. 4. 2013

Čestné členství ČLS JEP:

  • Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

(čestný člen Endokrinologické společnosti ČLS JEP je od roku 2011, České diabetologické společnosti ČLS JEP - dle vyjádření prof. Pelikánové - rok neuveden)

Žádost podává: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Předání: 18. 4. 2013, Praha

  • Dr Ian D Watson PhD

Žádost podává: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

Předání: neuvedeno

  • Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

(čestný člen České pediatrické společnosti ČLS JEP je od roku 2004)

Žádost podává: Doc. MUDr. Oldřich Pozler, předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP

Předání: I. Q/2013Zobrazit vše