Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ocenění – 4. schůze předsednictva – 15. 5. 2013

Ocenění – 4. schůze předsednictva – 15. 5. 2013

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

  • Doc. MUDr. Dobroslava Jandová                                      

Čestná členka České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP je od roku 1997.

Žádost podává: MUDr. Ladislav Fildán, předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Předání: 31. 5. 2013, Znojmo

  • MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D.                                            

Žádost podává: MUDr. Ladislav Fildán, předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Předání: 31. 5. 2013, Znojmo

  • Doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D.                                      

Žádost podává: MUDr. Ladislav Fildán, předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Předání: 31. 5. 2013, Znojmo

  • Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.                                                    

Čestný člen Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP je od roku 1994.

Žádost podává: Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc., vědecký sekretář Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

Předání: 24. 5. 2013, Luhačovice

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

  • Prof. MUDr. Karel Škarvan, Dr.med.                                           

Od roku 1968 žije ve Švýcarsku.

Žádost podává: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CAs., MBA, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Předání: 19. 9. 2013, Brno

  • Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.                                                

Čestný člen České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP je od roku 2004.

Žádost podává: MUDr. Petr Velebil, CSc., vědecký sekretář České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Předání: 16. 5. 2013

  • MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA                                                     

Čestný člen České revmatologické společnosti ČLS JEP je od roku 2003.

Žádost podává: Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP.

Předání: 21. 6. 2013

  • Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.                                                                 

Čestný člen České revmatologické společnosti ČLS JEP je od roku 2012.

Žádost podává: Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP.

Předání: 21. 6. 2013Zobrazit vše