Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ocenění – 6. schůze předsednictva – 4. září 2013

Ocenění – 6. schůze předsednictva – 4. září 2013

  • Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.                                   

ČLEN OD 1970

Čestný člen České hematologické společnosti ČLS JEP je od roku 1997, čestný člen Spolku lékařů Praha je od roku 2000, čestný člen České angiologické společnosti ČLS JEP je od roku 2003, čestný člen ČLS JEP je od roku 2012.

Žádost podává: Předsednictvo ČLS JEP

Předání: 16. 9. 2013, Praha

  • Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.                                 

ČLEN OD 1965

Čestný člen České hematologické společnosti ČLS JEP je od roku 1997, čestný člen Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP je od roku 2010, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2003.

Žádost podává: Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Předání: 10. 10. 2013, Praha

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.                                   

ČLEN OD 1982

Čestný člen České revmatologické společnosti ČLS JEP je od roku 2002, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2012.

Žádost podává:  Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář České revmatologické společnosti ČLS JEP

Předání: 15. 11. 2013, PrahaZobrazit vše