Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (8. schůze předsednictva) – 7. 11. 2012

Ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (8. schůze předsednictva) – 7. 11. 2012

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

 • Prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D.
  (čestný člen České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP je od roku 2007)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (předseda ČSSLSK ČLS JEP)
  Předání : 10. 4. 2013, Olomouc
 • Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
  Žádost podává: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (předseda ČLS JEP)
  Předání : 5. 11. 2012, Košice
 • Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.
  (čestný člen České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP je od roku 2007)
  Žádost podává: Doc. MUDr. František Salajka, CSc. (pověřený člen výboru ČPFS ČLS JEP)
  Předání : osobně doma dle možností

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

 • Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
  (čestný člen České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP je od roku 2010, držitel čestné medaile je od roku 2008)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (předseda ČSSLSK ČLS JEP)
  Předání : 10. 4. 2013, Olomouc
 • Doc. MUDr. Radko Petřík, CSc.
  (čestný člen České urologické společnosti ČLS JEP je od roku 2004, držitel čestné medaile je od roku 2007)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. (člen výboru ČUS ČLS JEP)
  Předání: 23. 10. 2012, Praha
 • Doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc. 
  (čestný člen České neurologické společnosti ČLS JEP je od roku 2003)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. (ČNCHS ČLS JEP)
  Předání: 2013
 • Prof. MUDr. Oldřich Fryc
  (je čestným členem výboru ČSSLST ČLS JEP)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP)
  Předání: 10. 4. 2013, Olomouc

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

 • Prof. M.D. Erling Norrby, Ph.D.
  Žádost podává: Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. (ÚHKT, ČLS JEP)
  Předání: listopad 2012, Praha
 • Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
  (čestná členka ČFS ČLS JEP je od roku 2007, držitelka čestné medaile ČLS JEP je od roku 2002)
  Žádost podává: Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP).
  Předání: Praha, 5. 3. 2013


Zobrazit vše