Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012

Ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.                                             

(čestný člen Sexuologické společnosti ČLS JEP je od roku 2008)

Žádost podává: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (vědecký sekretář SS ČLS JEP)

Předání: 21. 2. 2013, Praha

 


Zobrazit vše