Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Odešel prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

Odešel prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

Zesnul náhle 19. 3. 2017.
Prof. Hájek je znám nejen v chirurgických kruzích, ale i obecně jako skvělý, vtipný člověk a pro nás nezapomenutelný přítel a kolega.

Prof. Hájek byl dlouhá léta místopředsedou ČLS JEP. Rád vzpomínal, jak jsme společně budovali porevoluční ČLS JEP, oproštěnou od dřívějších politických absurdit (Miloš byl v tomto směru neúprosný). I nyní nás občas navštívil, jevil zájem a rád sledoval její rozkvět.

Prof. Hájek zůstane oprávněně v našich vzpomínkách i v našich srdcích.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
jménem předsednictva a sekretariátu ČLS JEPZobrazit vše