Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ohodnocení vědeckých prácí za rok 2008

Ohodnocení vědeckých prácí za rok 2008

Členové předsednictva na své schůzi 2.9.2009 jednohlasně schválili ohodnocení navržených vědeckých prací, vydaných v roce 2008. Ohodnoceny byly tyto publikace:

1. cena za knižní publikaci: Viktor Kašák, Vladimír Koblížek a kol. - Naléhavé stavy v pneumologii (Maxdorf Jessenius, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-158-5)

2. cena za knižní publikaci: Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol. - Preventivní medicína (Maxdorf Jessenius, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-160-8)

3. cena za knižní publikaci: Jiří Beran, Jiří Havlík a kol. - Lexikon očkování (Maxdorf Jessenius, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-164-6)

4. cena za časopiseckou publikaci: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. a kolektivu autorů – za soubor 14 prací z oboru neurovědy

Slavnostní předání cen se uskuteční 27.10.2009 v 16,00 hodin v Zaháňském salónku Vladštejnského paláce - v prostorách Senátu.Zobrazit vše