Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Omezení chodu sekretariátu ČLS JEP

Omezení chodu sekretariátu ČLS JEP

V souvislosti se současnou situací s epidemií COVID-19 je omezen chod sekretariátu ČLS JEP a přecházíme na částečnou práci z domova tak, aby se zajistil nepřerušený chod nezbytných administrativních agend.

Prosíme, kontaktujte nás především e-maily a na mobilních telefonech.Zobrazit vše