Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Omluva sekretariátu ČLS JEP

Omluva sekretariátu ČLS JEP

Poprvé jsme v letošním roce přistoupili ke změně tradičního způsobu platby členských příspěvků a na četná přání členů ČLS JEP jsme elektronicky obeslali s výzvou k platbě ty členy, kteří nahlásili do centrální evidence členů svou emailovou adresu (členům bez emailové adresy bude Českou poštou doručena klasická poštovní poukázka).

Smluvní IT firma však bohužel rozeslala omylem výzvu k platbě i na ty emailové adresy, které patří neaktivním členům. Rádi bychom se touto cestou upřímně omluvili za způsobené nepříjemnosti.

IT firma se nám omluvila a urychleně rozeslala e-mail neaktivním členům s tím, že šlo o nepravdivou informaci. V této chvíli postupně vyřizujeme řadu dotazů souvisejících s platbou členských příspěvků.

Ty, kterým přišla výzva nedopatřením, znovu ujišťujeme o tom, že budou s náležitým respektem vyrozuměni, a omluvíme se za vzniklou situaci.

Ještě jednou se tedy za vzniklé nepříjemnosti omlouváme a zároveň děkujeme za přízeň a shovívavost.
Velmi si toho vážíme. 

Sekretariát ČLS JEPZobrazit vše