Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Oznámení o spolupráci s ČLS JEP

Oznámení o spolupráci s ČLS JEP

Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) se dohodla s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP, z.s.) na vzájemné podpoře. Společným zájmem je především zvyšování znalosti pacientů i zdravotníků v oblasti zdravotnického práva. V této souvislosti se obě organizace dohodly na součinnosti v rámci vzdělávacích aktivit. KOZ v ČLS JEP, z.s. získala renomovaného partnera, s jehož přispěním, stanovisky a odbornými konzultacemi může dále rozšiřovat již nabízené služby. 

www.ombudsmanprozdravi.czZobrazit vše