Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Oznámení o změně na funkci ředitelky sekretariátu ČLS JEP od 1. 10. 2020

Oznámení o změně na funkci ředitelky sekretariátu ČLS JEP od 1. 10. 2020

S účinností od 1. 10. 2020 nastoupila do funkce ředitelky sekretariátu ČLS JEP, z.s. paní MONIKA ŠENDEROVÁ.

Kontaktní informace: e-mail: monika.senderova@cls.cz tel. 224 266 215, mobil: 731 476 665.

Prosíme Vás o respektování změny na všech dokumentech, které budete připravovat a zasílat.Zobrazit vše