Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pocty a ceny ČLS JEP

Pocty a ceny ČLS JEP

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně na návrh organizačních složek v prvním čtvrtletí 2007.


Čestná členství udělená odbornými společnostmi:

      ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLEČNOST
      MUDr. Alena Ondrejkovičová

      ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ
      IMUNOLOGIE
      Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.

      ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
      A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
      Prof. Luciano Gattinoni

      ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
      Prof. Dr. med. Erich Minar
      Mgr. Eva Uhrová

      SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII
      Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc.
      Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
      Prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc.

      ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST
      prof. Ivan Jelen, MD.
      prof. John J. Sciarra, MD., PhD.
      prof. Walter J.G. Prendiville, MD.

      ČESKÁ NEUROCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
      Prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc.
      Prim. MUDr. František Tovaryš, CSc.
      Prof. MUDr. Zdeněk Mraček
      Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
      Prof. Dr. med. Wolfgang Draf, M.D., FRCS Ed
      Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. Dr. h. c. mult. Madjid Samii
      Dr. h. c. mult. Sybill Storz

      ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
      MUDr. Martin Trefný
      Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.
      MUDr. Zdeňka Paráková
      Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.

      SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST
      PhDr. Aleš Kolářský

      SPOLEK LÉKAŘŮ ČESKÝCH V PRAZE
      Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.


Čestné členství ČLS J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP:

      ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
      prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky

      ČESKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
      Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.
      MUDr. Jan Bureš, DrSc.

      ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
      Prof. MUDr. František Řehák, DrSc.

      ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
      Doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc.


Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP:

      SPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ
      Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CS.

      ČESKÁ SPOLEČNOST PLATICKÉ CHIRURGIE
      Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
      MUDr. Václav Poláček, CSc.


Zobrazit vše