Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2010

Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2010

Organizační složky (OS, SL) ČLS JEP sestavují každoročně plán své činnosti a její finanční rozpočet. Všechny vzdělávací akce, které plánujete k realizaci v roce 2010, napište do formuláře rozpočtu (Přehled vzdělávacích akcí) a označte buď jako akci rozpočtovanou nebo nerozpočtovanou. K rozpočtovaným akcím je potřeba sestavit jejich vlastní rozpočet, k nerozpočtovaným akcím je možné doplnit podrobnější informace. Vyplněné formuláře, prosím, zašlete nejpozději do 31.10.2009 na adresu: Magdaléna Menclová, ekonomické odd. ČLS JEP tel: 224 266 218, fax: 224 266 212, e-mail: menclova@cls.cz

Celé pokyny ke stažení zde.
Tabulky k sestavení rozpočtu ke stažení.


Zobrazit vše