Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pomozte i vy v boji proti rakovině České onkologické společnosti ČLS JEP

Pomozte i vy v boji proti rakovině České onkologické společnosti ČLS JEP

Projekt Pomozte i Vy v boji proti PROTI RAKOVINĚ České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

TESCO BĚH PRO ŽIVOT. Cílem tohoto projektu je pomoc v boji proti rakovině a podpora výzkumu její léčby.

Sbírku zajišťuje Fórum dárců www.darcovskasms.cz.


Dárcovskou SMS zašlete ve tvaru: DMS BEHPROZIVOT na číslo: 87777 (společně pro všechny operátory)

od 3.7.2008 do 30.11.2008

Cena je 30,- Kč příjemce obdrží 27,- Kč

Všechny informace o BĚHU naleznete na www.behprozivot.cz.


Zobrazit vše